Comerț, afaceri

Alte servicii

 • Prelungire aviz publicitate temporară
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul activității de prestări servicii de dezinsecție sau deratizare
 • Anularea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale
  pentru toate activitătile comerciale emise conform LEGII 650/2002, HCLMT 110/2016, HCLMT 4/11.01.2022
 • Aviz pentru comerț stradal cu ocazia zilei de 1 Martie
  Activități de comerț stradal cu produse specifice zilei de 1 Martie
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de prestări servicii funerare
 • Acord de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu aparate automate
  Dozatoare de lapte, apă, ouă, sucuri, produse alimentare și nealimentare
 • Vizarea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale
  Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul în curs.
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de comerț cu amănuntul, cash and carry și de prestări servicii
  Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003 (altele decât cele de întreținere și repararea autovehiculelor și deratizare/ dezinsecție/ dezinfecție)
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică
  Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003
 • Acord de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în tonete/pupitre
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității cu ridicata/ de gros
  Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003
 • Acte necesare pentru desfășurarea activităților comerciale în vehicule mobile
  Rulote mobile, remorci speciale, biciclete, triciclete, cargobike, alte vehicule special amenajate.
 • Acord de funcţionare stradal în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu mobilier urban în faţa punctului de lucru cu același profil
  Flori, legume fructe, ziare și reviste, cărți, vitrina frigorifica pentru înghețată și aparat pentru înghețată
 • Avizarea activității de comerț în zona publică - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara
 • Prelungire a acordului de funcționare pentru comerț ambulant
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de comerț, alimentație publică și prestări servicii de către ONG-uri, asociații, fundații, federații, etc.
  Nu dețin documente de înregistrare emise de către ORC și activitatea se desfășoară în structuri de vânzare destinate folosinței publice
 • Renunţare la acordul de funcționare pentru comerț ambulant
 • Aviz pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în Municipiul Timișoara
 • Aviz pentru desfășurarea activităților recreative în parcurile Municipiului Timișoara
 • Eliberarea avizului pentru desfășurarea comerțului stradal cu mărţişoare, beţe de Sf. Nicolae și altele
  Documente necesare în vederea eliberării avizului pentru desfășurarea comerțului stradal cu mărţişoare, beţe de Sf. Nicolae și altele pe teritoriul municipiului Timişoara.
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activitatea de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roți și centrele de diagnoză pentru mașini
  Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003
 • Modificarea acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara
  Modificarea acordului se aplică conform Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/ 11.01.2022
 • Viza anuală, în cazul în care agentul economic declară că au survenit modificări în privința documentelor ce au stat la baza emiterii acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale
  În temeiul Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, titularul acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este obligat să solicite aplicarea vizei anuale până la termenul stabilit la art. 58 din HCLMT nr. 28/2023
 • Viza anuală, în cazul în care agentul economic declară că nu au survenit modificări în privința documentelor ce au stat la baza emiterii acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale
  În temeiul Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, titularul acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este obligat să solicite aplicarea vizei anuale până la termenul stabilit la art. 58 din HCLMT nr. 28/2023
 • Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru toate activitățile comerciale
  Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003
 • Organizare evenimente
 • Aviz pentru comerț stradal cu ocazia zilei de 8 Martie
 • Este utilă această pagină?