Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică

Pentru emiterea acordului se aplică prevederile OG 27/2003

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Selecție caz

A fost schimbată funcțiunea inițială?
Spațiul este o construcție provizorie care nu necesită întabulare?
Activitățile sunt cuprinse în codurile CAEN 5610, 5621, 5629?
Operatorul economic este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu?
Structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis?

Unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc)

Necesita autorizație de mediu?

Activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării

Orar de funcționare care depășește ora 22:00?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?