Vizarea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul în curs.

Precizări

Art.56 Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale se vizează în mod obligatoriu până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul în curs.

Art.57 Nevizarea acordului corespunde cu lipsa acestuia și constituie contravenție prevăzută și sancționată de art.73 pct.1 din OG nr.99/2000 actualizată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art.58 (1)Acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale nevizate conform art.56 se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timișoara împreună cu copia procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute în art.57 și certificatul constatator eliberat în baza Legii nr.26/1990 din care să reiasă faptul că agentul economic a avut activitatea neîntreruptă în perioada solicitată pentru vizare.
(2)Taxa de viză se plăteşte la casieriile Primăriei Municipiului Timișoara sau prin ordin de plată în contul bugetului local, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, odată cu depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul vizării Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

Art.59 Se va înregistra documentația aferentă unui nou acord, iar viza se va aplica pe Acordul pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, doar pentru anul în curs. Acordul vechi va fi anulat prin Dispoziție Primar.

Art.60 Valoarea taxei de viză este stabilită prin H.C.L.M.T în funcție de activitatea desfășurată și suprafaţa de servire. Taxa de viză se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici deschis pe raza Municipiului Timișoara.

Selecție caz

Vizarea acordului pentru desfășurarea activitățiilor comerciale dupa 31 martie?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?