Avizarea activității de comerț în zona publică - terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara

Informaţii

Pentru avizarea amplasării teraselor sezoniere în zona publică din faţa punctului de lucru propriu din Timişoara sau pe teren proprietate personală documentele prezentate  în copie trebuie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Selecție caz

Aţi deţinut acord de funcţionare în anul precedent?
Terenul pe care va fi amplasată terasa este domeniu public?
Imobilele în faţa cărora va funcţiona terasa sunt pe lista monumentelor istorice?
Terasa va fi extinsă pe fațada imobilelor învecinate?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?