Identitate, familie

Alte servicii

 • Obţinerea unui loc de veci pe caz de boală gravă
  Documente şi informaţii necesare
 • Obţinerea unui loc de veci pe caz de vârstă înaintată
  Documente şi informaţii necesare
 • Eliberarea permiselor de lucru pentru locuri de veci
  Documente şi informaţii necesare
 • Arhiva
  Pentru eliberarea copiei unui act din Arhiva Consiliului Local
 • Obţinerea gratuităţii unui loc de veci
  Documente şi informaţii necesare
 • Transcrierea unui loc de veci
  Documente şi informaţii
 • Obţinerea adeverinţei de existenţă loc de veci
  Documente şi informaţii necesare
 • Transcriere certificate de deces din străinătate
 • Este utilă această pagină?