Transcrierea unui loc de veci

Documente şi informaţii

Informaţii

Conform Legii nr. 102/2014, articolul 18, aliniatul (2):

„La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar.”

Documentele necesare pot fi depuse şi de un împuternicit al moştenitorului/moştenitorilor, acesta având o împuternicire scrisă de moştenitor. Răspunsul se va trimite la adresa menţionată în solicitarea scrisă.

Selecție caz

Pe acest loc de veci este edificată o capelă?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?