Luarea în evidență a tutelelor instituite asupra minorilor

Precizări

Actele se depun la camera 12, bd. C.D. Loga nr. 1.

Toate actele se vor depune în copie conformă cu originalul.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Autoritate Tutelară, Primăria Timişoara, b-dul Mihai Eminescu nr. 2B, fostul sediu al Direcției Fiscale, tel. 0256.408365; 408360.

NU se supune aprobării tacite.

Acte necesare

pentru tutore:

1. Cerere de luare în evidenţă a cazului;
2. Carte de identitate;
3. Certificat de naştere;
4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice;
5. Certificat de căsătorie;
6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul);
7. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
8. Declaraţie din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore;
9. Acte de proprietate (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii);
10. Cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală.

pentru minor:

1. Copie după sentința prin care a fost instituită tutela, învestită cu formulă definitivă
2. Carte de identitate;-dacă minorul a împlinit 14 ani
3. Certificat de naștere
4. Adeverință medicală
5. Adeverință școlară
6.  Certificate de deces părinți/ sentința de decădere din drepturile părintești/sentința de declarare judecătorească a morții, etc.
7. Acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?