Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

Precizări

Actele se depun la camera 12

Toate actele solicitate se vor depune în copie conformă cu originalul. La imobilele cumpărate cu Legea 112/1995 este necesară aducerea următoarelor documente: adeverinţă de la Direcţia Patrimoniu din care să rezulte că nu s-a depus dosar pentru revendicarea imobilului şi de la Serviciul Juridic din care să rezulte că imobilul nu este în litigiu. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei  Municipiului Timişoara la numărul de telefon 0256.408360; 408365

Nu se supune aprobării tacite.

Selecție caz

Imobilul a fost cumpărat cu legea 112/1995?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?