Luarea în evidență a persoanelor majore ocrotite legal

Precizări

Actele se depun la camera 12.

Toate actele se vor depune în copie conformă cu originalul.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Autoritate Tutelară, Primăria Timişoara, b-dul Mihai Eminescu nr. 2B, fostul sediu al Direcției Fiscale, tel. 0256.408365; 408360.

Acte necesare

persoana ocrotită legal:

1. Copie după sentinţa prin care a fost instituită o măsură de ocrotire legală, învestită cu formulă definitivă;
2. Carte de identitate;
3. Certificat de naştere;
4. Certificat medical din care să rezulte diagnosticul bolnavului; certificat de încadrare în grad de handicap - dacă este cazul;
5. Certificat de căsătorie;
6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul);
7. Certificat de deces (soţ, soţie, copii, părinţi) dacă este cazul;
8. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
9. Acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii).

pentru ocrotitorul legal:

1. Cerere de luare în evidenţă a cazului;
2. Carte de identitate;
3. Certificat de naştere;
4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate, că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice;
5. Certificat de căsătorie;
6. Sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă (dacă este cazul);
7. Certificat de deces (soţ, soţie, copii sau părinţi) dacă este cazul;
8. Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie;
9. Declaraţie din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore;
10. Acte de proprietate (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii);
11. Cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală.

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?