Transport, străzi

Alte servicii

 • Locuri de parcare gratuite destinate persoanelor cu dizabilități
  Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu dizabilități
 • Permis de spargere drum şi proces verbal de predare-primire amplasament
  Acte necesare pentru obţinerea permisului de spargere şi a procesului verbal de predare-primire amplasament conform HCL 13/2009
 • Aviz de principiu drumuri
 • Emiterea Acordului Administrator Drum
  În vederea emiterii Acordului Administrator Drum, investitorul împreună cu executantul va întocmi o documentaţie pe care o va depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara şi care va conţine următoarele documente:
 • Autorizarea dispeceratului de taxiuri
 • Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi
  ca urmare a trecerii din PFA în IF
 • Înlocuirea autovehiculului taxi
 • Autorizația de transport în regim de taxi
 • Taxa acces tonaj pe timp de noapte
  Acces pe timp de noapte (22:00-06:00) pentru vehicule de tonaj peste 3,5t în anumite zone restrciționate
 • Autorizația taxi
 • Modificarea autorizației de transport ca urmare a schimbării persoanei desemnate
 • Autorizația de taxi ca urmare a cesionării
 • Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi ca urmare a schimbării denumirii I.F.
 • Distribuirea autorizației de transport și taxi
 • Licențierea traseului pentru serviciul de transport persoane prin curse regulate speciale
 • Avizarea stațiilor pentru serviciul de transport persoane prin curse regulate speciale
 • Autorizația de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie și/sau troleibuze
 • Cazierul de conduită profesională
 • Autorizația de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci
 • Înscrierea în baza de date a cazierului profesional
 • Avizul comisiei de circulație pentru accesul vehiculelor pe străzile pietonale
 • Copia conformă autorizației de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci
 • Înregistrarea mopedelor
 • Autorizația de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual cu vehicule sau ansambluri de vehicule
  a căror masă totală autorizată nu depășește 3,5 tone
 • Copia conformă autorizației de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual cu vehicule sau ansambluri de vehicule
  a căror masă totală autorizată nu depășește 3,5 tone
 • Radierea mopedelor sau vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
 • Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
 • Avizului comisiei de circulație
  pentru faza PUZ, PUD și PAC (Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire)
 • Cardul-legitimația pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap
 • Închiderea sau restricționarea traficului rutier
  pe raza Municipiului Timișoara
 • Autorizarea circulației pentru zonele cu restricție de tonaj
  Acte necesare pentru eliberarea autorizațiilor, legitimațiilor si abonamentelor de circulație pentru zone cu restricție de tonaj.
 • Prelungire valabilitate autorizație taxi
  ACTE NECESARE ȘI PROGRAMĂRI
 • Este utilă această pagină?