Prelungire valabilitate autorizație taxi

ACTE NECESARE ȘI PROGRAMĂRI

ACTE NECESARE PRELUNGIRE AUTORIZAŢIE TAXI

─  cerere tip:

─  copie autorizaţie de transport faţă-verso, cu viza valabilă;

─ copie certificat de inmatricularecu inspecţia tehnică periodică valabilă pentru taxi;

─ copie carte de identitate a vehiculului din care să rezulte ca acesta nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţieişieste detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

─  copie certificat de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi, valabil;

─declarația pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi;

─ declaraţie pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată şi semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizaţiei taxi;

─declaraţie pe propria răspundere, pentru fiecare autovehicul autorizat, că transportatorul a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat in conformitate cu datele  furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat pentru fiecare autovehicul pentru a cărei copii conforme  se solicită prelungirea, pentru perioada 2019 - 2024;

─ copie Certificatde Înregistrare la Registrul Comerţului – în vederea încheierii contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi;

 

PROGRAMĂRI

În perioada 08.01.2024 – 09.02.2024 toţi transportatorii autorizaţi persoane fizice, întreprinderi familiale şi persoane juridice vor depune la Serviciul Informare și Consiliere Cetăţeni (camera 12) documentaţia completă, necesară prelungirii valabilităţii autorizaţiei taxi, respectând lista programărilor:

  • Săptămâna I - PFA

Ziua 1 - 8 ian. 2024 - literele A, B

Ziua 2 - 9 ian. 2024 - literele B, C

Ziua 3 - 10 ian. 2024 - litera C

Ziua 4 - 11 ian. 2024 - literele C, D, E

Ziua 5 - 12 ian. 2024 - literele F, G,H

  • Săptămâna II - PFA

Ziua 6 - 15 ian. 2024 - literele I, J, K, L

Ziua 7 - 16 ian. 2024 - litera M

Ziua 8 - 17 ian. 2024 - literele M, N,O

Ziua 9 - 18 ian. 2024 - litera P

Ziua 10 - 19 ian. 2024 - literele R, S

  • Săptămâna III - PFA

Ziua 11 - 22 ian. 2024 - literele T, U

Ziua 12 - 23 ian. 2024 - literele V, W

  • Săptămâna IV - I.F.

Ziua 13 - 25 ian. 2024 - literele A,B,C

Ziua 14 - 26 ian. 2024 - literele D,F,G, H,I

Ziua 15 - 29 ian. 2024 - literele J,K,L,M,N

Ziua 16 - 30 ian. 2024 - literele O,P,R

Ziua 17 - 31 ian. 2024 - literele S,T,U,V

  • Săptămâna V - S.C.

Ziua 181 feb. 2024 - literele A, B

Ziua 19 - 2 feb. 2024 - litera C

Ziua 205 feb. 2024 - literele D,E,F

Ziua 21 - 6 feb. 2024 - literele G,H,O

Ziua 227 feb. 2024 - literele I,J,K,L

  • Săptămâna VI - S.C.

Ziua 23 - 8 feb. 2024 - literele M,N

Ziua 24 - 9 feb. 2024 - literele O,P

Ziua 25 - 12 feb. 2024 - literele R,T, U

Ziua 2613 feb .2024 - literele V, W

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?