Procedura cadru privind majorarea impozitului

pentru clădirile neîngrijite/ degradate din intravilanul municipiului Timișoara, aprobată prin HCL 207/23.05.2023

Documentele emise de Compartimentul Reabilitare Cartiere Istorice:

  1. Fișa de evaluare
  2. Somația

Obligația de începere a lucrărilor

Pentru a nu se aplica majorarea impozitului pe clădire clasate ca monument (individual, aflat în ansamblu sau sit) sau pe cele din zona de protecție a celor clasate, proprietarul este obligat să înceapă lucrările de întreținere/îngrijire/remediere a imobilului evaluat, în baza unei autorizații de construire sau a acordului Direcției Județene pentru Cultură Timiș pentru lucrări ce nu necesită autorizație de construire conform art. 11 din Legea nr. 50/1991, și să anunțe Biroul Reabilitare Cartiere Istorice până în prima zi lucrătoare a lunii noiembrie a anului în care a fost somat, conform HCL 207/23.05.2023. În cazul în care Biroul Reabilitare Cartiere Istorice nu a fost anunțat de începerea lucrărilor, HCL-ul de majorare a impozitului pe clădire va fi emis la finalul anului în care proprietarul acesteia a fost somat.

Suspendarea efectelor HCL-ului de majorare a impozitului pe clădire poate avea loc începând cu data de 1 ianuarie a anului ulterior celui în care se demarează lucrările de întreținere/îngrijire/remediere a imobilului evaluat, respectiv ulterior anului în care Biroul Reabilitare Cartiere Istorice este notificat cu privire la începerea acestora. Suspendarea aplicării HCL-ului de majorare a impozitului pe clădire va avea loc pe perioada de valabilitate a documentației în baza căreia se realizează lucrările (autorizație de construire sau acord al Direcției Județene pentru Cultură Timiș pentru lucrări ce nu necesită autorizație de construire conform art. 11 din Legea nr. 50/1991), cu condiția respectării reglementărilor HCL 207/23.05.2023. Situația privind stadiul lucrărilor de intervenție necesare la imobilul pentru care a fost suspendat HCL-ul de majorare a impozitului pe clădire emis va fi verificată periodic în teren, până la finele termenului prevăzut în autorizația de construire sau în acordul Direcției Județene pentru Cultură Timiș pentru lucrări ce nu necesită autorizație de construire. Ieșirea din termenele de valabilitate ale documentelor în baza cărora se efectuează lucrările, fără finalizarea și recepționarea acestora, respectiv anunțarea Biroului Reabilitare Cartiere Istorice, duce la aplicarea retroactivă a măsurii de majorare a impozitului pentru perioada în care suspendarea a produs efecte.

În cazul finalizării și recepționării lucrărilor, HCL-ul de majorare a impozitului pe clădire își încetează de drept aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost întocmit procesul verbal de conformitate privind îndeplinirea obligațiilor semnalate prin somație, care va fi întocmit de către Poliția Locală Timișoara în urma notificării Biroului Reabilitare Cartiere Istorice de către proprietarul somat.

A) Condițiile exceptării sau suspendării aplicării majorării impozitului pe clădire

B) Condițiile încetării aplicării majorării impozitului pe clădire

Este utilă această pagină?