Informaţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri

Puncte de colectare

Persoanele fizice care intenționează să se debaraseze de deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (exclus materiale izolante/hidroizolante, deșeuri periculoase), în cantitate de sub 1 mc, au obligația de a sorta aceste deșeuri, pe tipuri de deșeuri, în vederea transportării și predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara, special amenajate în următoarele locații:

  • Al. A. Imbroane nr. 70,
  • C. Torontalului nr. 94,
  • Str. Torac nr. 2 – 4.

Este utilă această pagină?