Planul Urbanistic Zonal (PUZ)

Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara

Observații

Întreaga documentație din etapele descrise mai jos, se pregătesc de către un arhitect sau o firmă de arhitectură autorizată.

A) Certificatul de urbanism pentru obținerea avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza avizului de oportunitate:

B) Etapa 1 - etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent

C) Avizul de oportunitate

D) Punctul de vedere

Punctul de vedere (dacă este cazul)

E) Avizul planului de acțiune

F) Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, conf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 218/2020

G) Cerere dezbatere publică pentru PUZ

Cerere dezbatere publică (dacă este cazul)

H) Avizul arhitectului șef pentru PUZ

I) Etapa 3 - aprobarea PUZ și RLU aferent conf. HCL nr. 218/2020

Este utilă această pagină?