Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.

Observații

Întreaga documentație din etapele descrise mai jos, se pregătesc de către un arhitect sau o firmă de arhitectură autorizată.

A) Certificatul de Urbanism pentru PUD

B) Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conform HCL 218/2020

C) Avizul Arhitectului Șef (CTATU) pentru PUD

Avizul Arhitectului Șef (CTATU) pentru PUD

CTATU = Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

D) Etapa 2 - etapa aprobării PUD (conf. HCL 218/2020) înaintarea în plenul Consiliului Local

Este utilă această pagină?