Comunicarea acceptării ofertei de vânzare a terenurilor agricole de către persoane juridice

Informații

În termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1E.

Comunicările de acceptare a ofertei se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare la sediul primăriei (Compartimentul Fond Funciar) şi pe site-ul propriu. În acelasi termen comunicările se transmit structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, însoţite de dosare cu documentele justificative.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 3 și 4.

Selecție caz

Raportul în care preemptorul persoană juridică se află cu vânzătorul

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Depune documentele online
    Este necesară selecția cazului pentru a continua
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?