Certificatul de atestare al existenței construcțiilor

Componența expertizei urbanistice

Detalii în scopul construcțiilor executate fără autorizație de construire, iar fapta s-a prescris (după 3 ani de la săvârșirea faptei):

Componența expertizei urbanistice presupune verificarea respectării în ansamblu a tuturor condițiilor prevăzute în regulamentul local de urbanism aprobat și în vigoare, cu privire la respectarea:

 • aliniamentului,
 • retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei,
 • coeficientului de utilizare a terenului (CUT),
 • procentului de ocupare a terenului (POT),
 • caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
 • materiale admise,
 • asigurarea accesului autor și pietonal,
 • conformarea arhitectural-volumetrică,
 • modul de ocupare a terenului,
 • respectarea regimului de spații verzi și
 • regimul protecției monumentelor istorice.

În conformitate cu art. 5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, componența expertizei privind calitatea în construcții se referă la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile:

 • rezistența mecanică și stabilitatea;
 • securitatea la incendiu;
 • igiena, sănătatea și mediul înconjurător;
 • siguranța și accesibilitatea în exploatare;
 • protecția împotriva zgomotului;
 • economia de energie și izolarea termică;
 • utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Selecție caz

Cine inițiază cererea?
Care este scopul emiterii certificatului de atestare?
Există sarcini specificate în cartea funciară?
Cum vreți să se soluționeze cererea?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

 1. Depune documentele online
  Este necesară selecția cazului pentru a continua
 2. Trimite cererea
 3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?