Adeverință pentru notariat

(terenul face sau nu obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)

Este utilă această pagină?