Compartiment îngrijire la domiciliu

Complex de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail si Gavril"

Scop

Acordarea de servicii sociale integrate pentru menținerea persoanelor vârstnice cât mai mult în mediul propriu de viată și prevenirea instituționalizării acestora în centre rezidențiale prin asigurarea de servicii de îngrijire în concordantă cu gradul de dependență, cu nevoile individuale de ajutor, de situația familială și veniturile de care dispun.

Categorii de beneficiari

Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani, cu domiciliul/reședinta în municipiul Timișoara, care locuiesc singure*, aflate in imposibilitatea de a se îngriji; Persoane vârstnice aflate in situații de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funclționale și se află în risc de excluziune socială.

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?