Obținere Certificat Atestare

Obținerea certificatului de atestare, de catre persoanele fizice care au domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara, prin Compartimentul Asociații Proprietari, preia cereri în vederea atestării persoanelor fizice ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018.

 Pentru desfășurarea activității de administrator de condominii, persoanele fizice au obligația de a solicita atestarea de către primărie, în baza Legii 196/2018. Menținerea în funcție a unui administrator neatestat, sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator fără certificat de calificare în conformitate cu Legea 196/2018 și fără atestare, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 196/2018, atât asupra persoanei fizice care desfășoară activitatea de administrator fără atestare, cât și asupra reprezentanților asociațiilor care angajează administratori neatestați.

 În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice specializate, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor, au obligația obținerii atestatului în condițiile Legii 196/2018, pentru toți angajații acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

Cererile, însoțite de documente, fie se depun la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Camera 12 (orar: luni, miercuri, joi, vineri - 8.30 - 16.00 și marți - 8.30 - 17.30), fie se transmit digital, pe adresa [email protected] sau online pe platforma guvernamentală https://edirect.e-guvernare.ro.

 Atestatul pentru dobândirea calității de administrator condominii va fi emis persoanelor fizice, în urma unei hotărâri a Consiliului Local Timişoara.

Certificatul de atestare va menţiona datele de identitate ale titularului (nume, prenume si codul numeric personal), autoritatea emitentă. Certificatul de atestare este valabil 4 ani de la data emiterii și este valabil pe întreg teritoriul României.

Anunț eliberare atestate administratori condominii persoane fizice

Lista persoanelor fizice atestate ca administrator condominii pana la data de 20.12.2023

Pot fi atestate ca administrator de condominii persoanele fizice cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara, care vor depune următoarele documente, în vederea obținerii  certificatului de atestare:

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?