Atribuiri locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale

Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale

Anunț

Plata chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat, locuințe ANL, garaje şi anexe gospodăresti, precum şi chiria pentru terenurile închiriate conform legii 112/1995 şi legii 79/1997, se poate achita în următorul cont:

RO17TREZ621502205X020362

Deschis la Trezoreria Timişoara

Beneficiar Municipiul Timişoara

Cod Fiscal 32937000 

Informaţii generale

Dosarul se depune la Serviciul  Informare și Consiliere Cetățeni.

Cererea nu se supune procedurii aprobării tacite.

Criterii de acces la locuință

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major şi să aibă domiciliul stabil în municipiul Timişoara.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia:

  • să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unităţii administrativ teritoriale;
  • nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă;
  • nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara.

Pași

  1. Depune documentele online
  2. Trimite cererea
  3. Descarcă avizul din contul tău

Este utilă această pagină?