Declararea dobândirii imobilelor formate din clădire și teren

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas


Toate documentele anexate declarațiilor  fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Precizare

Potrivit prevederilor codului fiscal,  proprietarii clădirilor vor anexa la declarațiile fiscale orice document din care reiese destinația clădirii (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire), documentele care atesta modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile (facturi) și orice alte documente justificative.

Selecție caz

Imobilul a fost dobândit înainte de 1 ianuarie 2016?

Documente necesare

Selectați mai sus cazul în care vă aflați

Pași

  1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.
    Este necesară selecția cazului pentru a continua

Este utilă această pagină?