Declararea apartamentării/subapartamentării clădirilor

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas


Potrivit prevederilor codului fiscal, proprietarii clădirilor vor anexa la declarațiile fiscale orice document din care reiese destinația clădirii (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire), documentele care atesta modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile (facturi)și orice alte documente justificative.

Pași

  1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Este utilă această pagină?